Intrarea Domnului în Ierusalim

20 Aprilie 2022

       Întreaga lume intră în atmosfera sărbătorilor Pascale odată cu sărbătoarea Floriilor, ce are loc în duminica dinaintea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Intrarea Domnului în Ierusalim, respectiv cea de-a 6 - a Duminică din Post, semnifică momentul evlavios în care Mântuitorul intră în cetatea Ierusalimului, înaintea patimilor ce vor urma pentru El, căci doar  datorită suferinței Sale, lumea s-a mântuit. El a intrat în cetate umil, blând, călare pe un asin și a ieșit sângerând sub povara Crucii.

      Slujba de Florii a fost înfrumusețată de glasurile copiilor corului parohiei "Copii ai aceluiași Dumnezeu" care au dat răspunsuri la Sfânta Liturghie, cât și prin cântări specifice acestei zile înălțătoare. Părintele a împărțit credincioșilor ramuri de salcie, ramuri ce semnifică simboluri ale biruinței asupra morții. Așa cum mulțimea care L-a întâmpinat pe Hristos avea în mâini ramuri verzi de finic și își manifesta bucuria strigând : ” Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!” ( Ioan 12, 13), tot așa să-L întâmpinăm și noi cu bucurie, iar Sfânta Înviere ce va urma Sfintelor Sale Pătimiri să ne lumineze calea și să ne ajute să fim părtași ai Împărăției Sale.