Hramul Adormirii Maicii Domnului

13 Septembrie 2023

       Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este o zi de o importanță deosebită pentru satul Boiștea deoarece reprezintă hramul bisericii noastre. Această mare sărbătoare cuprinde două momente diferite dar ce nu pot fi despărțite: în primul rând, moartea și îngroparea, iar în al doilea rând, învierea și înălțarea la Cer a Maicii Domnului.

       Slujba Vecerniei a fost împodobită cu Prohodul Maicii Domnului, cântat la trei străni. Ne-am bucurat să avem în mijlocul nostru, ca de fiecare dată, un sobor de preoți ce au înfrumusețat cântările slujbei Prohodului, alături de noi, corul grupului catehetic ”Copii ai aceluiași Dumnezeu” și corul dascălilor. Prohodul Maicii Domnului este în același timp o cântare de tănguire dar și o mărturisire a Sfințeniei Maicii Domnului și a dumnezeirii celui ce S-a născut din pântecele ei cel pururea fecioresc.

       Seara s-a încheiat cu o agapă creștină, timp în care cei prezenți i-au putut asculta din nou pe copiii din cadrul corului grupului catehetic al parohiei.

       Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a adunat în ziua de 15 August numeroși enoriași în parohia noastră dar și preoți invitați pentru a o cinsti pe Cea care este model deplin pentru tot ceea ce înseamnă umanitate. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Este izvorul lacrimilor, neobosită rugătoare și apărătoare a noastră. 

       T ot în această zi s-a făcut pomenirea tuturor celor adormiți ce odihnesc în cimitirul bisericii.

       Corul catehetic a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie iar la sfârșit toți invitații au fost poftiți să guste din bucatele pregătite cu prilejul hramului.

       Fiind o zi așa de importantă pentru parohia noastră, grupul catehetic a lansat ediția a 28-a a fișelor parohiale ale grupului liceal și gimnazial, fișe în care regăsim subiecte semnificative perioadei în care ne aflăm și nu numai.

       Noi, creștinii, ar trebui să urmăm modelul de bunătate, smerenie și dragoste al Maicii Domnului, să O rugăm să ne fie ocrotitoare și rugătoare la Bunul Dumnezeu în toate zilele vieții noastre.