Doi noi conferenţiari la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi

Arhiepiscopia Iașilor Iulie 12, 2019   Autor: Tudorel Rusu

Pentru postul de conferenţiar la disciplinele Istoria şi filosofia religiilor şi Fenomenul neoreligios contemporan - provocare în activitatea misionară a preotului a candidat domnul Constantin Iulian Damian, director de departament şi cel care până în ziua concursului a ocupat postul de lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Teologie ieşene. Comisia de concurs s-a întrunit sub preşedinţia pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, şi a fost formată din pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice - Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, pr. conf. univ. dr. David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” - Universitatea din Bucureşti şi pr. conf. univ. dr. Caius Cuţaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.  Atât prelegerea publică deosebită, cât şi contribuţiile ştiinţifice remarcabile ale candidatului s-au bucurat de aprecierea comisiei, aceasta considerând în unanimitate că domnul Constantin Iulian Damian îndeplineşte toate criteriile pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Cel de al doilea post de conferenţiar scos la concurs a fost la disciplina Muzică bisericească. Comisia de concurs, condusă de pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, a fost alcătuită din pr. prof. univ. dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” - Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi, prof. univ. dr. habil. Elena Chircev de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, conf. dr. Mircea-Remus Buta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad şi pr. conf. univ. dr. Nicuşor Beldiman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” - Universitatea din Bucureşti. Pentru ocuparea acestui post a candidat părintele Alexăndrel Barnea, lector universitar doctor în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Coroborând calitatea prelegerii cu performanţa ştiinţifică şi didactică desfăşurată de-a lungul timpului, comisia de concurs a decis ocuparea de către părintele candidat a postului de conferenţiar scos la concurs.

Potrivit pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, scoaterea la concurs a noi posturi didactice reprezintă o concretizare a programului conducerii şi a corpului profesoral al facultăţii de promovare, cu binecuvântarea şi susţinerea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, a excelenţei în cercetarea şi educaţia teologică românească. Ocuparea acestor posturi de către persoane cu o temeinică pregătire în domeniu, cu îndelungată experienţă la catedră şi care au manifestat implicare în viaţa Bisericii confirmă misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi de a fi atât un mediu al formării intelectuale, cât şi al celei duhovniceşti pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii săi.

Citește alte articole despre: actualitate, Arhiepiscopia Iasilor, stiri